อเมนทิสท์– Amethyst

ความแข็ง – 7
วัน – เสาร์
ราศี – กุมภ์

ความหมาย - เพิ่มศักยภาพแก่สมองข้างขวา ซึ่งทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ช่วยขจัดความเครียด อาการหดหู่ ฝันร้าย ช่วยให้คุณเข้าใจความฝันของคุณได้ดี อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ อเมนทิสท์เป็นเพื่อนที่ดีในการฝึกสมาธิ ในทางกายภาพ อเมนทิสท์ช่วยฟอกเลือดและสร้างเม็ดเลือด


สั่งซื้อกำไลหินมงคล